ILVA

STATIKA STAVIEB

PILIERE NAŠEJ PRÁCE

NASLÚCHANIE 

Rešpektovanie požiadaviek klienta          v maximálnej možnej miere.

NAVRHOVANIE

Vypracovanie výpočtových modelov a projektovej dokumentácie.

KOMUNIKÁCIA

Priebežné konzultovanie aktuálnych prác na projekte s klientom.

ZODPOVEDNOSŤ

Dodržiavanie dohodnutých termínov systematickou prácou na projekte.