O NÁS

“Science can amuse and fascinate us all, but it is engineering that changes the world.” Isaac Asimov

Sme tím projektantov statiky budov a mostov zo Zvolena s neustálou chuťou rozvíjať svoje teoretické i praktické znalosti. Tie sa snažíme zužitkovať pri každodennej práci, vďaka čomu dokážeme premeniť predstavy klientov na realizovateľnú skutočnosť. Zaoberáme sa návrhom nosných konštrukcií budov (napr. rodinných domov, ale aj iných objektov občianskeho vybavenia), mostov pozemných komunikácii a návrhom oporných múrov či ďalších podružných konštrukcií.