SLUŽBY

V rámci nami ponúkaných služieb, podľa individuálnych požiadaviek, zabezpečujeme vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie alebo pre realizáciu stavby. Svoje pôsobenie sústreďujeme najmä na okolie mesta Zvolen a Banská Bystrica.

Cena projektu je vždy individuálna a odvíja sa od veľkosti objektu a rozsahu projekčných prác. V prípade záujmu o nezáväznú cenovú ponuku nám zašlite podklady na náš e-mail.